ส่งเสริมเพิ่มเติมการเรียน

เครื่องแบบปวส
เครื่องแบบปวช
เครื่องแบบมัธยม

 

อัตลักษณ์วิทยาลัย

นักศึกษาเทคโนโลยี มีฝีมือ มีน้ำใจ

Technology Nakonpathom

โรเรียนนครปฐมเทคโนโลยี ขึ้นตามใบอนุญาตเลขที่ 5/2526 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2526 ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่เวลา 14.30 – 21.00 น.เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ทั้งประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) สาขาการบัญชี การขาย (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปณิธาน
“้เราจะดำเนินการศึกษา ให้ปวงประชาพึ่งได้*

ปรัชญา
“ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีประชาธิปไตย”


 

ติดต่อโดยตรงเบอร์ 034-211867-9,034-213158 ทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

 

ข่าวสารภายใน

 • ดาวน์โหลแบบฟอร์แผนการสอน แบบ1 แบบ2
 • เรียนเชิญอาจารย์ประชุมเรื่อง การทำแผนการสอน ในวันที่ 2 พ.ค. 2555 ณ ห้องประชุมโสตบริหาร
 • คณะครูอาจารย์ไปอบรม ณ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2554 ระยะเวลา 2 วัน เวลาตั้งแต่ 08.00 - 16.30 น.
 • ทำบุญคณะ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารร่มสัก เวลา 08.00 น.
 • ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ขอให้อาจารย์ที่ทำหน้าที่คุมสอบ v - net ไปคุมสอบที่โรงเรียนนาคประสิทธิ์
 • เอกสารดาวน์โหลดเรื่องการประชุมผู้บริหารที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2553 งานกองทุน กยศ  การสอบ v - net   ประเมินคุณภาพ  งาน สช 
 • ให้อาจารย์ส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะแข่งขันทักษะวิชาชีพที่อาจารย์ธีรวุฒิ
 • ให้อาจารย์ส่งแผนการสอนช่วงที่ 2 พร้อมข้อสอบให้กับอาจารย์จิตรลดา ก่อนสอบช่วงที่ 1
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 • นักศึกษาที่จบปีการศึกษา จะต้องมาเข้ารับการซ้อมวันที่ 25 พ.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเข้ารับใบประกาศนียบัตรในวันที่ 26 พ.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยนักศึกษาจะต้องมารายงานตัวเข้ารับทั้ง 2 วัน ตามวันและเวลาที่กำหนด
 • นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษาติดต่อเรื่องขอเข้ารับใบประกาศนียบัตร ได้ที่สำนักงานการเงินตั้งแต่ 8 พ.ค. 2556 - 24 พ.ค. 2556
 • นักศึกษาเงินกู้รายเก่า ให้ยืนยันคำขอกู้เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาเงินกู้ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2555
 • นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้เงินรายใหม่ทุกคน มีความประสงค์ของกู้ ให้ทำการยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2555 โดยเข้าไปยื่นคำขอกู้ได้ที่ www.studentloan.or.th
 • นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จบปีการศึกษา 2554 เข้ารับใบประกาศนียบัตร โดยกำหนดการซ้อมรับ วันที่ 26 พ.ค. 2555 และ รับจริงวันที่ 27 พ.ค. 2555
 • นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2531 - 2534 ประสงค์จะผ่อนผันทหาร    อ่านรายละเอียด
 • นักศึกษาเงินกู้รายใหม่และรายเก่า ให้ยืนคำขอกู้ประจำภาคเรียนที่สองได้แล้ว กดเข้าเว็บยืนยัน
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาเงินกู้ กยศ ระดับ ปวช ช่างอุตสาหกรรม คลิ๊ก
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาเงินกู้ กยศ ระดับ ปวช พาณิชกรรม คลิ๊ก
 • นักศึกษาที่เลื่อนระดับชั้น และประสงค์จะกู้เงิน กยศ. ให้ดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ รวมไปภึงนักศึกษากู้เก่าและยังไม่ได้ยืนคำขอกู้มาให้นักศึกษาดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
 •  


  About Us | Site Map| Contact Us | ©2011 Technology Nakonpathom
                     80 ถนนไร่เกาะต้นสำโรง ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-211867 - 9